Nasze pozostałe produkty:

Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne

Prezentacja dr inż. Piotra Jadwiszczaka z Politechniki Wrocławskiej. Prezentacja pokazuje kierunek zmian w budownictwie z tytułu Warunków Technicznych. Autor opracował porównanie dla standardowego budynku mieszkalnego w ośmiu przypadkach: ogrzewanie węglem + wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie biomasą + wentylacja mechaniczna, ogrzewanie kondensacyjnym kotłem gazowym + wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie kondensacyjnym kotłem gazowym + wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, ogrzewanie kondensacyjnym kotłem gazowym + wodne kolektory słoneczne + wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, powietrzna pompa ciepła + wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, gruntowa pompa ciepła + wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, powietrzna pompa ciepła + wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła + fotowoltaika.

Analiza pokazuje nieuchronny kierunek zmian wyposażenia instalacyjnego wymaganego by spełnić warunek EP. Wypełnienie tylko wymagań izolacyjności przegród nie gwarantuje spełniania warunku EP i należy zwrócić uwagę również na wyposażenie instalacyjne. Ogrzewanie węglem jak również kondensacyjnym kotłem gazowym i to w przypadku wentylacji grawitacyjnej jak również wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła nie pozwoli na spełnienie wymogu EP

Pobierz