Nasze pozostałe produkty:

Lista podstawowych szkoleń dla instalatorów pomp ciepła

Europejski System Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła (EUCERT) jest programem mającym na celu ustanowienie jednolitego poziomu szkoleń dla instalatorów pomp ciepła w całej Europie zakończonych certyfikatem na poziomie europejskim. Kluczowym elementem jest ten sam materiał szkoleniowy (przetłumaczony na język lokalny) dla wszystkich szkolonych osób w Europie, który pozwala na otrzymanie kwalifikacji na tym samym poziomie a co za tym idzie otrzymanie certyfikatu uznawanego we wszystkich krajach Europy, w których dostępny jest EUCERT. Dowiedz się więcej...

Szkolenia FGAZ. Szkolenia w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego kontrolę szczelności, instalację, konserwację lub serwisowanie, a także naprawę i likwidację stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Dowiedz się więcej...

Uprawnienia SEP, egzamin kwalifikacyjny uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru. Dowiedz się więcej...

Lutowanie w chłodnictwie to szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się montażem i serwisem instalacji chłodniczych. Dowiedz się więcej...