Zadzwoń! +48 600 078 325 | fonko@fonko.pl | Powrót

Oszacowanie szczytowego oraz całkowitego zapotrzebowania cieplnego budynku jednorodzinnego wraz z oszacowaniem kosztów eksploatacji

Kalkulator bazuje na wieloletnich danych ze stacji metrologicznych (zobacz więcej). Obliczenia umożliwiają wyłącznie szybkie oszacowanie i nie zastępującą OZC jednakże praktyka pokazuje, że wyniki tylko nieznacznie różnią się od OZC stąd stanową miarodajną informację pozwalającą na poprawny dobór urządzenia grzewczego. Autorzy kalkulatora oświadczają, że dołożyli starań aby wykluczyć błędy w tym narzędziu, jednak nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.


Kalkulator oblicza szczytową moc grzewczą, całoroczne zapotrzebowanie na energię grzewczą oraz roczne koszty ekslpoatacji zależnie od rodzaju ogrzewania.

Na podstawie tych danych przygotowywana jest oferta na pompę ciepła oraz wskazywana jest wielkość rekomendowanej instalacji fotowoltaicznej pozwalającej na zbilansowanie kosztów eksplotacji pompy ciepła.


  1. Lokalizacja - wybrać z listy najbliższą stację meteorologiczną
  2. Technologia budowy - założeniem obliczeń kalkulatora jest spełnienie przez budynek minimalnych wymagań Warunków Technicznych obowiązujących w kolejnych okresach
  3. Ilość mieszkańców - wpisać docelową ilość mieszkańców
  4. Powierzchnia budynku - podać całkowitą powierzchnię budynku wraz z garażem (nie ograniczać do powierzchni ogrzewanej czy użytkowej)

Dane bazowe:

Zapotrzebowanie:

Oferta handlowa -

Koszty eksploatacyjne:

Dane energii
kaloryczność cena rynkowa brutto sprawność koszt wytworzenia 1kWh energii cieplnej
Gaz płynny kWh/litr PLN/litr
Olej opałowy kWh/litr PLN/litr
Węgiel kJ/kg PLN/tona
Ekogroszek kJ/kg PLN/tona
Gaz ziemny PLN/kWh
Energia elektryczna PLN/kWh
Przelicz